LUGGAGE-FREE TRAVEL คืออะไร

LUGGAGE-FREE TRAVEL คืออะไร

90sec

บริการของ LUGGAGE-FREE TRAVEL

LUGGAGE-FREE TRAVEL
คือบริการที่จะคอยช่วยเหลือเกี่ยวกับสัมภาระของคุณระหว่างเดินทางท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น
เป็นวิธีท่องเที่ยวญี่ปุ่นอย่างมีสไตล์สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

5 ความปลอดภัยและไว้วางใจได้ของ LUGGAGE-FREE TRAVEL

 • ใช้บริการสะดวกผ่านสมาร์ทโฟน

  คุณสามารถจองผ่านสมาร์ทโฟน และเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการฝากสัมภาระได้อย่างง่ายดายแม้อยู่ระหว่างการเดินทาง

 • ให้บริการหลายภาษา

  ในการใช้บริการตั้งแต่การจองจนถึงการช่วยเหลือลูกค้า เราสามารถให้บริการถึง 9 ภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาไทย และอื่นๆ

 • Omotenashi
  บริการที่ปลอดภัยและไว้วางใจได้

  เรามีระบบป้องกันสัมภาระสูญหาย เสียหาย รวมถึงความล่าช้าในการขนส่ง สัมภาระของลูกค้าจะได้รับการจัดส่งอย่างปลอดภัย และมีคอลเซ็นเตอร์คอยให้บริการในกรณีที่มีความขัดข้องในการขนส่งสัมภาระของลูกค้า

 • ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

  ลูกค้าสามารถตรวจสอบค่าบริการล่วงหน้า และสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหลักๆ ได้

 • ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการยกเลิก

  ลูกค้าสามารถยกเลิกการจองได้ตลอดเวลาโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการยกเลิกจนกว่าจะถึงเวลานำสัมภาระมาฝาก

ค่าบริการ

เที่ยวเดียว
2,000 เยน ลดเหลือ 1,600 ขึ้นไป
 • * ค่าบริการหลังจากลด 20% แล้ว
 • * ค่าบริการจะขึ้นกับขนาดของสัมภาระและระยะทางในการขนส่ง

วิธีจอง LUGGAGE-FREE TRAVEL

 1. เช็คค่าบริการแบบออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย ด้วยการใส่เส้นทางการเดินทางของคุณบนเว็บไซต์ทางการของเรา

 2. กรุณาใส่สถานที่ที่ต้องการฝากสัมภาระ ปลายทางที่ต้องการให้นำไปส่งและจำนวนสัมภาระ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งก่อนเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้

 3. คุณสามารถชำระค่าบริการได้หลังจากลงทะเบียนข้อมูลแล้ว จากนั้นคุณจะได้รับใบยืนยันการจอง

 4. หมายเลขการจองจะแสดงบนหน้าจอ
  สมาร์ทโฟน ขอให้นำหมายเลขการ
  จองแสดงต่อพนักงานสนามบินหรือ
  โรงแรมเมื่อนำสัมภาระมาฝาก

คัดลอกคูปองโค้ดแล้วนำไปใช้จองได้เลย

คูปองโค้ด

sompoth20

คัดลอก

จองออนไลน์ได้ที่นี่

วิธีใช้คูปองโค้ด

Input the coupon code at the booking confirmation page.