FAQ

 1. ฉันต้องลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้หรือไม่

  คุณต้องลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้ที่จำเป็นสำหรับการจัดส่ง

 2. ต้องสมัครใช้บริการจากต่างประเทศเท่านั้นใช่หรือไม่

  คุณสามารถสมัครได้จากทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่น

 3. คนญี่ปุ่นใช้บริการนี้ได้หรือไม่

  โดยพื้นฐานแล้วเป็นบริการสำหรับชาวต่างชาติ
  แต่คนญี่ปุ่นก็ใช้บริการนี้ได้เช่นกัน

 4. ต้องชำระเงินเป็นเงินสดหรือไม่

  ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตที่ลงทะเบียนไว้ในข้อมูลผู้ใช้บริการ

 5. หลังจากจองแล้วฉันจะยกเลิกได้หรือไม่และต้องเสียค่าธรรมเนียมในการยกเลิกหรือเปล่า

  คุณสามารถยกเลิกการจองได้ที่ "หน้าของฉัน"
  บนเว็บไซต์และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมถ้ายกเลิกก่อนนำสัมภาระไปฝากส่ง
  แม้ว่าคุณจองเอาไว้แต่ไม่สามารถนำสัมภาระไปฝากส่งก็จะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการยกเลิกเช่นกัน
  แต่ถ้ายกเลิกหลังจากนำสัมภาระไปฝากส่งแล้วจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการยกเลิก 100% ของค่าบริการ

 6. ฉันสามารถแก้ไขรายละเอียดหลังจากจองไปแล้วได้หรือไม่

  ณสามารถแก้ไขการจองได้เฉพาะจำนวนชิ้นเมื่อนำสัมภาระมาฝากส่งเท่านั้น แต่ไม่สามารถแก้ไขวันใช้บริการ วันส่งถึง
  สถานที่ปลายทางและสถานที่ต้นทางในการส่ง หรืออื่นๆ ได้
  แต่คุณสามารถยกเลิกการจองเดิมแล้วจองใหม่ได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการยกเลิก

 7. มีการรับประกันความเสียหาย ความล่าช้า และอื่นๆ ในการส่งหรือไม่

  การรับประกันจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการจัดส่งของ Yamato Transport ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการจัดส่ง โดยรับผิดชอบสูงสุด 300,000 เยนต่อสัมภาระ 1 ชิ้น กรุณาดูรายละเอียดจากลิงก์ด้านล่าง
  ภาษาญี่ปุ่น:http://www.kuronekoyamato.co.jp/ytc/agreement/pdf/y_01_takkyubin.pdf
  ภาษาอังกฤษ:http://www.global-yamato.com/en/agreement/pdf/y_01_takkyubin.pdf

 8. ฉันสามารถติดตามสถานการณ์การจัดส่งหลังนำไปฝากส่งได้หรือไม่

  ราจะส่งแจ้งผ่านอีเมลที่คุณลงทะเบียนไว้ในข้อมูลผู้ใช้บริการเมื่อเราได้รับสัมภาระที่ฝากส่ง (ณ เวลาที่ Yamato Transport รับสัมภาระจากคุณ), เมื่อนำสัมภาระไปส่งถึงปลายทาง (ณ เวลาที่ Yamato Transport ส่งสัมภาระถึงปลายทาง) นอกจากนั้นคุณยังโทรสอบถามมายังคอลเซ็นเตอร์หรือเช็คจากระบบติดตามได้เช่นกัน

 9. ถ้าฉันไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ต ฉันจะใช้บริการได้หรือไม่

  คุณจะไม่สามารถใช้บริการได้
  เนื่องจากผู้ใช้บริการต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้

 10. มีสิ่งของที่ไม่สามารถฝากส่งได้หรือไม่

  ของที่ฝากส่งเป็นสัมภาระ เช่น กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ เป้
  หรือของบรรจุในลังกระดาษที่มีขนาดด้านกว้าง ยาว สูงรวมกันไม่เกิน
  160 ซม. และหนักไม่เกิน 25 กก
  (อุปกรณ์สกี สโนว์บอร์ด ถุงกอล์ฟ และอื่นๆ จะเริ่มให้บริการได้ในเร็วๆ นี้)
  ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับส่งของที่ไม่สามารถส่งได้ในบริการ TA-Q-BIN ทั่วไป เช่น เงินสด สิ่งของที่มีอันตราย

 11. ฉันจะส่งสัมภาระไปที่ไหนได้บ้าง

  เราสามารถส่งสัมภาระไปยังที่ต่างๆ ในเครือข่าย เช่น โรงแรม
  รวมถึงสนามบินและอื่นๆ กว่า 12,000 แห่ง
  และจะขยายพื้นที่ที่นำส่งต่อไปอีก

 12. ฉันสามารถส่งสัมภาระจากที่พักอื่นนอกเหนือจากที่ที่ฉันพัก หรือส่งไปยังที่พักอื่นนอกเหนือจากที่ที่ฉันพักได้หรือไม่

  ไม่สามารถส่งได้

 13. ฉันสามารถนำสัมภาระไปฝากส่งได้ที่ไหนบ้าง

  คุณสามารถนำสัมภาระไปฝากส่งได้ที่ร้านตัวแทนที่ติดตั้งเครื่องรับฝากส่งสัมภาระของ LFT เช่น โรงแรมที่พัก สนามบิน
  ศูนย์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

 14. บริการนี้มีจุดรับฝากส่งสัมภาระประมาณกี่แห่ง

  ปัจจุบันเรามีจุดรับฝากส่งสัมภาระประมาณ 900
  แห่งและจะเพิ่มจำนวนขึ้นอีก

 15. ฉันสามารถนำสัมภาระไปฝากส่งได้ที่สนามบินอะไรบ้าง

  คุณสามารถนำสัมภาระไปฝากส่งได้ที่สนามบิน 10 แห่ง ได้แก่
  สนามบินนาริตะ, ฮาเนดะ, คันไซ, จูบุ, ชินจิโตเสะ, เซนได, ฮิโรชิม่า,
  ฟุคุโอกะ, นางาซากิ, คาโงชิม่า เราจะเพิ่มสนามบินที่ให้บริการขึ้นอีก

 16. ตอนนำสัมภาระไปฝากส่ง
  ฉันสามารถเพิ่มหรือแก้ไขจำนวนชิ้นหรือขนาดของสัมภาระได้หรือไม่

  คุณสามารถเพิ่มหรือแก้ไขจำนวนชิ้นหรือขนาดของสัมภาระที่ฝากส่งได้ผ่านเครื่องรับฝากส่งสัมภาระ

 17. ฉันและคนอื่นๆ สามารถสมัครใช้บริการผ่านตัวแทนได้หรือไม่
  เช่นไกด์หรือคนนำเที่ยว

  ผู้ใช้บริการหลายคนสามารถสมัครใช้บริการพร้อมกันผ่านตัวแทนได้

 18. ให้บริการเป็นภาษาใดบ้าง

  เราสามารถให้บริการใน 9 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนตัวเต็ม, ภาษาจีนตัวย่อ, ภาษาเกาหลี, ภาษาไทย, ภาษาสเปน, ภาษาอิตาลี, ภาษาฝรั่งเศส และภาษาญี่ปุ่น

 19. ถ้าเลยเวลาที่จองเอาไว้ไปแล้ว ฉันจะยังคงใช้บริการได้หรือไม่

  การจองนั้นจะถูกยกเลิก คุณต้องจองใหม่อีกครั้งที่ "หน้าของฉัน"

 20. ฉันจะนำสัมภาระไปฝากส่งก่อนเวลาที่จองเอาไว้ได้หรือไม่

  คุณสามารถใช้บริการได้
  แต่ถ้าต้องการแก้ไขเวลารับสัมภาระ
  คุณต้องยกเลิกการจองเดิมแล้วจองใหม่อีกครั้ง
  โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการยกเลิก