สัมภาระที่ไม่สามารถจัดส่ง | LUGGAGE-FREE TRAVEL

สัมภาระที่ไม่สามารถจัดส่ง

สิ่งที่ไม่สามารถส่งด้วย TA-Q-BIN

 • เงินสด เช็ค ตั๋วเงิน ใบหุ้น และหลักทรัพย์มีมูลค่าอื่น ๆ

  เงินสด เช็ค ตั๋วเงิน ใบหุ้น และหลักทรัพย์มีมูลค่าอื่น ๆ

 • บัตรต่าง ๆ เช่น บัตรเครดิต บัตร ATM

  บัตรต่าง ๆ เช่น บัตรเครดิต บัตร ATM

 • สัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว นกขนาดเล็ก

  สัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว นกขนาดเล็ก

 • สิ่งที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย

  สิ่งที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย

 • วัตถุระเบิดหรือสิ่งที่ช่วยให้ไฟติด ไวไฟ หรือระเหยได้ เช่น ดอกไม้ไฟ น้ำมันก๊าด แก๊สกระป๋อง ทินเนอร์

  วัตถุระเบิดหรือสิ่งที่ช่วยให้ไฟติด ไวไฟ หรือระเหยได้ เช่น ดอกไม้ไฟ น้ำมันก๊าด แก๊สกระป๋อง ทินเนอร์

 • สิ่งที่มีมูลค่าต่อแพ็กเกจเกิน 300,000 เยน

  สิ่งที่มีมูลค่าต่อแพ็กเกจเกิน 300,000 เยน

 • เอกสารที่จัดทำใหม่ลำบาก เช่น บัตรเข้าสอบ พาสปอร์ต ใบตรวจรถ

  เอกสารที่จัดทำใหม่ลำบาก เช่น บัตรเข้าสอบ พาสปอร์ต ใบตรวจรถ

 • สิ่งที่ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ เช่น เอกสารต้นฉบับ ภาพต้นฉบับ เทป ฟิล์ม

  สิ่งที่ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ เช่น เอกสารต้นฉบับ ภาพต้นฉบับ เทป ฟิล์ม

 • กระดูกผู้เสียชีวิต ป้ายเคารพศพ ชั้นบูชาพระ

  กระดูกผู้เสียชีวิต ป้ายเคารพศพ ชั้นบูชาพระ

 • ปืนและดาบ

  ปืนและดาบ

 • สิ่งที่จะสร้างหรืออาจสร้างความเสียหายต่อสิ่งอื่น เช่น ของสกปรก

  สิ่งที่จะสร้างหรืออาจสร้างความเสียหายต่อสิ่งอื่น เช่น ของสกปรก

 • เอกสารหรือสิ่งอื่นที่กฎหมายกำหนด หรือสิ่งที่ขัดต่อศีลธรรมอันดี

  เอกสารหรือสิ่งอื่นที่กฎหมายกำหนด หรือสิ่งที่ขัดต่อศีลธรรมอันดี

กรณีต่อไปนี้จะมีการจำกัดสิ่งที่สามารถส่งได้ตามกฎหมายการเดินอากาศ

กรณีที่ใช้บริการระหว่างเส้นทางต่อไปนี้
โอกินาว่า <-> จังหวัดอื่น
ฮอกไกโด <-> คิวชู ชูโกคุ ชิโคคุ

สิ่งอันตรายที่ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องบิน

 • วัตถุระเบิด ดอกไม้ไฟ ประทัด ระเบิดควัน
กระสุน ฯลฯ

  วัตถุระเบิดดอกไม้ไฟ ประทัด ระเบิดควัน
  กระสุน ฯลฯ

 • ก๊าซแรงดันสูง ถังออกซิเจนสำหรับดำน้ำ แก๊สสำหรับแคมป์ แก๊สสำหรับเตาปิคนิค ฯลฯ

  ก๊าซแรงดันสูงถังออกซิเจนสำหรับดำน้ำ แก๊สสำหรับแคมป์ แก๊สสำหรับเตาปิคนิค ฯลฯ

 • สารที่ติดไฟได้ ไม้ขีด ถ่าน ฯลฯ

  สารที่ติดไฟได้ไม้ขีด ถ่าน ฯลฯ

 • สารออกซิไดซ์ เครื่องกำเนิดออกซิเจนขนาดเล็ก สารเพอร์ออกไซด์ สารฟอกขาว ฯลฯ

  สารออกซิไดซ์เครื่องกำเนิดออกซิเจนขนาดเล็ก สารเพอร์ออกไซด์ สารฟอกขาว ฯลฯ

 • สารกัมมันตภาพรังสี สารที่จัดว่าเป็นยาหรือใช้ในเครื่องมือทางการแพทย์ตามที่กฎหมายเภสัชกรรมกำหนด

  สารกัมมันตภาพรังสีสารที่จัดว่าเป็นยาหรือใช้ในเครื่องมือทางการแพทย์ตามที่กฎหมายเภสัชกรรมกำหนด

 • สารกัดกร่อน แบตเตอรี่เหลว แบตเตอรี่สะสมไฟฟ้า UPS ปรอท ฯลฯ

  สารกัดกร่อนแบตเตอรี่เหลว แบตเตอรี่สะสมไฟฟ้า UPS ปรอท ฯลฯ

 • สิ่งที่เป็นพิษ ยาฆ่าแมลง สารเคมีเกษตร สีย้อม สารฆ่าเชื้อ สารกำจัดวัชพืช ฯลฯ

  สิ่งที่เป็นพิษยาฆ่าแมลง สารเคมีเกษตร สีย้อม สารฆ่าเชื้อ สารกำจัดวัชพืช ฯลฯ

 • ของเหลวไวไฟ ไฟแช็คแบบน้ำมัน เชื้อเพลิงสำหรับไฟแช็ค เครื่องสำอาง น้ำหอม สเปรย์ฉีดผม ฯลฯ

  ของเหลวไวไฟไฟแช็คแบบน้ำมัน เชื้อเพลิงสำหรับไฟแช็ค เครื่องสำอาง น้ำหอม สเปรย์ฉีดผม ฯลฯ

 • สารอันตรายอื่น ๆ แม่เหล็ก อุปกรณ์ช่วยชีวิต ฮีตเตอร์น้ำมัน ยาทาเล็บ น้ำยาล้างเล็บ ฯลฯ

  สารอันตรายอื่น ๆแม่เหล็ก อุปกรณ์ช่วยชีวิต ฮีตเตอร์น้ำมัน ยาทาเล็บ น้ำยาล้างเล็บ ฯลฯ

สิ่งที่ต้องแจ้งขอล่วงหน้าหรือต้องห่ออย่างเหมาะสมจึงจะสามารถนำขึ้นเครื่องได้

 • น้ำแข็งแห้ง กรุณาแจ้งเมื่อฝากส่งสัมภาระ

  น้ำแข็งแห้งกรุณาแจ้งเมื่อฝากส่งสัมภาระ

 • แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและผลิตภัณฑ์ที่มีแบตเตอรี่ดังกล่าวใส่อยู่ คอมพิวเตอร์ กล้องดิจิทัล โทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่นเกม ฯลฯ

  แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและผลิตภัณฑ์ที่มีแบตเตอรี่ดังกล่าวใส่อยู่คอมพิวเตอร์ กล้องดิจิทัล โทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่นเกม ฯลฯ

 • อุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณ GPS หรือคลื่นวิทยุ

  อุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณ GPS หรือคลื่นวิทยุโทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่นเกม ฯลฯ
  ※เฉพาะเมื่อปิดเครื่องเท่านั้น

ข้อควรระวัง

 • ・อาจจัดส่งตามวันและเวลาที่ต้องการไม่ได้ เนื่องจากสภาพการจราจร
 • ・TA-Q-BIN จะรับผิดชอบสูงสุดที่ 300,000 เยน และไม่รับของอันตราย เอกสาร เงินและหลักทรัพย์มีมูลค่า รวมถึงรายการอื่นที่แสดงอยู่ที่หน้าร้าน ทั้งนี้ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้นให้เป็นไปตามข้อตกลงการใช้งานของ TA-Q-BIN