ราคา | LUGGAGE-FREE TRAVEL

ราคา

ขนาดบรรจุภัณฑ์

ความยาวรวมของด้านกว้าง ยาว และสูง small
ภายใน 120 ซม.
(15 กก.)
large
ภายใน 160 ซม.
(25 กก.)
ราคา เริ่มที่ 2,000 เยนต่อเที่ยว (ไม่รวมภาษี) เริ่มที่ 2,500 เยนต่อเที่ยว (ไม่รวมภาษี)

※*อาจมีค่าบริการเพิ่มเติมในพื้นที่พิเศษ ค่าธรรมเนียมสนามบิน เพิ่มขึ้นจากราคาพื้นฐานข้างต้นตามสถานที่ที่ต้องการให้ไปส่ง

※*รับจัดส่งกล่องลังที่มีขนาดเดียวกันด้วย

พื้นที่จัดส่ง

กรณีส่งจากคันโต (ตัวอย่าง)

พื้นที่ราคาพื้นฐาน
โทโฮคุ โฮคุริคุ คันโต ชินเอ็ตสึ
ชูบุ คันไซ ชูโกคุ ชิโคคุ
พื้นที่+ 500 เยน (เพิ่มจากราคาพื้นฐาน)
ฮอกไกโด คิวชู
พื้นที่+2,000 เยน (เพิ่มจากราคาพื้นฐาน)
โอกินาว่า
 • พื้นที่ราคาพื้นฐาน
  โทโฮคุ โฮคุริคุ คันโต ชินเอ็ตสึ ชูบุ คันไซ ชูโกคุ ชิโคคุ
 • พื้นที่
  + 500 เยน (เพิ่มจากราคาพื้นฐาน)
  ฮอกไกโด คิวชู
 • พื้นที่
  +2,000 เยน (เพิ่มจากราคาพื้นฐาน)
  โอกินาว่า

ตัวอย่างการคำนวณราคา

■ เมื่อส่งจากสนามบินนาริตะไปโรงแรมในชินจูกุ
เมื่อส่งจากสนามบินนาริตะไปโรงแรมในชินจูกุเมื่อส่งจากสนามบินนาริตะไปโรงแรมในชินจูกุ
■ เมื่อส่งจากโรงแรมในชินจูกุไปโรงแรมในเกียวโต
เมื่อส่งจากโรงแรมในชินจูกุไปโรงแรมในเกียวโตเมื่อส่งจากโรงแรมในชินจูกุไปโรงแรมในเกียวโต