ประเมินราคาง่าย ๆ

LUGGAGE-FREE TRAVEL คืออะไร

ตรวจสอบล่วงหน้า

ราคา

 • เล็ก :
  2,000 เยน
 • ใหญ่ :
  2,500 เยน

สัมภาระที่ไม่สามารถจัดส่ง

ความสบายใจ 5 ประการ

 • การเก็บเงินที่ชัดเจน
 • อีเมลยืนยัน
 • ติดต่อสอบถาม
 • คอลเซ็นเตอร์
 • การจัดส่งที่ปลอดภัยและสบายใจ

ประเมินราคาง่าย ๆ

1เลือกเส้นทาง*

 1. จากสนามบิน
 2. ถึงโรงแรม
 1. จากโรงแรม / ศูนย์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
 2. ถึงโรงแรม
 1. จากโรงแรม / ศูนย์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
 2. ถึงสนามบิน

2ต้นทางและปลายทางของการจัดส่ง*

ส่งสัมภาระไปโรงแรมได้เฉพาะผู้ที่เข้าพักที่โรงแรมดังกล่าวเท่านั้น

ฝากส่งและรับสัมภาระที่โรงแรมได้เฉพาะผู้ที่เข้าพักที่โรงแรมดังกล่าวเท่านั้น

จาก

ถึง

3จำนวนและขนาดของสัมภาระ*

or

 • เล็ก :
  2,000 เยน

  ABC
  ภายใน 120 ซม. (15 กก.)

 • ใหญ่ :
  2,500 เยน

  ABC
  ภายใน 160 ซม. (25 กก.)

กรุณาเลือกขนาดสัมภาระและระบุจำนวนตั้งแต่ 1 ขึ้นไป[YI805]

รายละเอียดการประเมินราคา
ราคาพื้นฐาน:0 เยน
ค่าธรรมเนียมสนามบิน:0 เยน
ค่าบริการเพิ่มเติมในพื้นที่พิเศษ:0 เยน
ภาษีบริโภค:0 เยน

ยอดราคาประเมิน:0 เยน

แชท